Vous êtes ici

Disclaimer FR

TE VERTALEN EN AAN TE PASSEN

1. Beheer

De website ecobouwers.be wordt beheerd door Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen vzw (BBL), Tweekerkenstraat 47, 1000 Brussel, tel. 02 282 17 20, info [at] bblv [dot] be, www.bondbeterleefmilieu.be. 

Bezoekers kunnen met hun vragen over deze disclaimer en het privacybeleid contact opnemen met BBL. 

2. Doel website

Deze website is een informatieve website over duurzaam bouwen en verbouwen, met inhoud aangebracht door zowel BBL als een community van bouwers en verbouwers. 

3. Inhoud

Alle informatie waarnaar verwezen wordt, is van algemene aard. Je mag deze informatie niet als een juridisch advies of een equivalent daarvan beschouwen. Op de website dragen zeer veel mensen bij tot de inhoud. Het online plaatsen van een reactie houdt geen inhoudelijke goedkeuring door BBL in. De neergeschreven mening blijft volledig voor rekening van de auteur. BBL garandeert dus niet dat de informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. 

Als je vindt dat een bijdrage een inbreuk op je rechten pleegt, kan je: 

reageren op de website (forum) om de onjuistheid te weerleggen;
rechtstreeks de auteur contacteren via de website om tot een akkoord te komen over verwijdering of aanpassing van de bijdrage;
verwijdering van de bijdrage aanvragen bij de Administrator. Deze procedure is gratis.
4. Moderatie en beheer inhoud

BBL waakt over de kwaliteit van de website. De moderatie van de bijdragen gebeurt a posteriori. BBL heeft het recht om zonder voorafgaande verwittiging eender welk bericht of onderdeel van een bericht te verwijderen of te verplaatsen en ook onderwerpen te sluiten op het moment dat hij dit passend vindt. BBL treedt niet in debat over de moderatie. Volgende zaken kunnen van Ecobouwers.be worden verwijderd:

bijdragen die niet over het opgegeven onderwerp handelen of geen bijdrage leveren aan het debat;
bijdragen die oproepen tot haat,, of die laster of beledigende taal bevatten; 
berichten met reclame of die deel uitmaken van een commerciële campagne (adverteren is enkel toegelaten via de banners). 
BBL kan gebruikers tijdelijk of permanent de toegang tot de site blokkeren.

5. Gegevens van bezoekers

Welke persoonlijke gegevens registreren wij?

Persoonlijke gegevens via de registratie- en inschrijvingsformulieren. 
Gegevens m.b.t. je woning als je een woningfiche invult. 
De gegevens zoals verzameld door Google Analytics, zoals IP-adres, locatie, type toestel en browser, klikgedrag,... 
Alle andere gegevens die je zelf invult in de formulieren, zoals vragen en reacties op het forum. 
Je gegevens worden behandeld in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. 
De gegevens worden gebruikt voor de goede werking van de website (bv. afhandelen registratie, inloggen, beheer van je eigen inhoud...), om informatie te verstrekken over de campagnes en projecten van Ecobouwers (bv. via nieuwsbrieven, uitnodigingen voor evaluaties, bevestigingsmails opendeur...), en om je op de hoogte te houden van andere initiatieven van BBL (bv. via nieuwsbrieven). 

Je hebt vrije toegang tot deze gegevens om er zo nodig de verbetering of verwijdering van te vragen. Je kan je op elk moment uitschrijven voor onze nieuwsbrieven door de uitschrijflink onder elk bericht, of door contact op te nemen met BBL. Je hebt ook op elk ogenblik toegang tot je persoonlijke gegevens en kan ze zelf wijzigen op onze website met je persoonlijke gebruiker-ID en wachtwoord. 

BBL geeft nooit persoonlijke gegevens door aan derden, tenzij er uitdrukkelijk door de bezoeker een toelating werd gegeven om de gegevens wel door te geven (optin, wat wil zeggen dat je zelf de toelating actief moet aanvinken). Deze werkwijze kadert altijd in een samenwerking die Ecobouwers.be opzet met één van haar (commerciële) partners. Je kunt je, ook nadien nog, op elk moment kosteloos verzetten tegen het gebruik van je gegevens hiervoor. 

6. Cookies

Ecobouwers.be maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina's te optimaliseren. Cookies zijn kleine bestanden die op je apparaat worden geplaatst. In zo'n bestand wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Ze worden bij elk bezoek naar server van de website teruggestuurd en maken het mogelijk om de werking van de website te verbeteren en te personaliseren.

De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij of zij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van functionele cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites functionele cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meestgebruikte moderne browsers geboden. Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

Ecobouwers.be wordt gemonitord door Google Analytics. Daarvoor maakt Ecobouwers.be gebruik van cookies waarmee niet het surfgedrag van individuen maar van grote aantallen bezoekers - geanonimiseerd - worden verwerkt tot grafieken en patronen die ons helpen om onze websites te verbeteren en te optimaliseren.

7. Technische inspanningen

BBL spant zich in om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen. We kunnen niet garanderen dat de website volledig vrij is van onderbrekingen en andere technische problemen. BBL kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat door het gebruik van de website. Dat geldt zonder enige beperking ook voor alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadigingen van uw apparatuur, programma's of andere gegevens op je computersysteem. BBL is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het privacybeleid van de websites waarnaar via een hyperlink wordt doorverwezen vanaf Ecobouwers.be.

8. Aanpassingen aan de disclaimer

BBL is gerechtigd de inhoud van de disclaimer en het privacybeleid te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Wijzigingen worden in dit document op de website aangepast. 

9. Geschillen

Deze online-overeenkomst en alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze site of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. In geval van geschil zijn de rechtbanken van Brussel bevoegd.

Laatste aanpassing op 29 april 2016.