U bent hier

We tekenen een andere toekomst uit voor het klimaat!

In 2016 keurde de Brusselse regering het Gewestelijk Lucht-Klimaat-Energieplan goed. Hoofddoel ? De gewestelijke uitstoot van broeikasgassen tegen 2025 (in vergelijking met 1990) met 30% beperken en de Europese normen inzake luchtkwaliteit halen. Daartoe richt het plan zich op de sectoren met de grootste uitstoot, waaronder de bouwsector.

Het Gewest wil zijn beleid voor het aanmoedigen van de renovatie van het gebouwenpark voortzetten. De tools en begeleidingsmaatregelen voor particulieren en professionals worden verlengd of versterkt, innovatie krijgt de voorkeur. Het plan wil ook de hinderpalen voor renovatie uit de weg ruimen door de financiële stimuli zoals de energiepremies en de brusselse groene lening uit te breiden.  Dankzij die stimuli en steunmaatregelen wordt duurzaam bouwen en renoveren toegankelijker.

De Ecobouwers Opendeurendagen, gesubsidieerd door Leefmilieu Brussel,  geven u de gelegenheid om een veertigtal woningen en gebouwen die op duurzame wijze werden gebouwd of gerenoveerd in het Brussels Gewest.
Samen gaan we de klimaatuitdaging aan en bouwen we aan een « Duurzaam Brussel » !