U bent hier

Praktijkvoorbeelden in de Gids Duurzame Gebouwen

Leefmilieu Brussel stelt een webtool voor het ontwerpen van gebouwen met hoge milieuprestaties ter beschikking van iedereen: de Gids Duurzame Gebouwen. Deze gids, die in de eerste plaats werd uitgewerkt voor ontwikkelaars, bevat ook veel nuttige info voor private bouwheren.

De Gids Duurzame Gebouwen stelt concrete oplossingen voor verdeeld over 9 thema’s die de vele eisen van duurzaam bouwen omvatten:

  • Energie: maatregelen om het energieverbruik te verminderen en de meest geschikte technieken te kiezen; 
  • Beheer van het project, de werf, het gebouw: voorzieningen in het ontwerp, de uitvoering en de opvolging die de milieugerelateerde, de economische en de sociale prestatie van de gebouwen bevorderen; 
  • Mobiliteit: oplossingen om actieve mobiliteit en duurzaam autogebruik te bevorderen;
  • Natuurontwikkeling: de natuur in stand houden en versterken door alle beschikbare oppervlakken van het gebouw en zijn omgeving optimaal te benutten; 
  • Fysieke omgeving : acties om een spaarzaam gebruik van de bodem te bevorderen, de impact van de gebouwen op de omgeving te beperken en het stedelijke landschap te verrijken; 
  • Menselijke omgeving: bevordering van uitwisselingen binnen het gebouw en tussen het gebouw en zijn omgeving, waarbij ook wordt verzekerd dat het gebouw voor iedereen toegankelijk is; 
  • Materiaal: een globale reflectie op de materiaalkeuze; 
  • Water: beheer van regen- en afvalwater op het perceel en rationeel watergebruik; 
  • Welzijn, comfort en gezondheid: oplossingen om negatieve effecten op de gezondheid oorkomen en hun comfort te verzekeren, terwijl de milieu-impact van het gebouw beperkt blijft;.

De Gids bevat ook een afdeling over projecten met meer dan 70 Brusselse casestudy’s, die een bron van inspiratie kunnen zijn.
Alle info op https://www.guidebatimentdurable.brussels