U bent hier

Energiepremies 2019

Gebouwen gebruiken 78% van het totale energieverbruik in Brussel. Het is in de stad ook niet makkelijk om hernieuwbare energie te produceren. Daarom zet het Gewest in op de energie-efficiëntie van gebouwen. Hiervoor worden Energiepremies toegekend. Bij renovatiewerken geven ze u de mogelijkheid om voor de beste technische oplossingen te kiezen dankzij financiële steun. Ideaal om uw energiefactuur te verlagen, uw levenskwaliteit te verhogen, en actie te ondernemen voor het klimaat! 

Waarom investeren in uw woning?

1. Huizen als een zeef

1.400 euro, zoveel bedraagt de gemiddelde jaarlijkse energiefactuur van een Brussels gezin. Daarvan gaat 60% naar verwarming. De allerhoogste prioriteit om die factuur te doen dalen, is isolatie. Zeker als men weet dat de meeste Brusselse huizen heel slecht
geïsoleerd zijn.

2. Het klimaat raakt ontregeld

Door onze uitstoot van broeikasgassen raakt het klimaat uit evenwicht. Wie zijn woning isoleert, draagt bij tot een lagere uitstoot van broeikasgassen én beschermt zich tegen koude en hitte.

3. Financiële steun voor iedereen

Door alle steunmaatregelen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te combineren, kan u een aanzienlijk deel van uw investeringen dekken. Bovendien ligt
de steun voor lage inkomens hoger. En er is de Brusselse Groene Lening waarmee heel wat Brusselaars tegen een interessante
intrestvoet kunnen lenen. 

4. Een belegging voor de toekomst

Tegenwoordig moet elke woning die te huur of te koop wordt aangeboden over een Energieprestatiecertificaat (EPB) beschikken. Dat is een soort van energierapport. Als u voor uw woning in energiebesparende maatregelen investeert, zorgt dat voor een betere score. 

 

Documenten Leefmilieu Brussel

Brochure Energiepremies 2019