U bent hier

Bonus Energiepremie tot 1 september 2021

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voorziet premies om bij renovaties de energie-efficiëntie in woningen te verhogen. Tot 1 september 2021 voorziet het Brussels Gewest 16 miljoen euro extra voor de Bonus Energiepremie in het kader van de relancemaatregelen naar aanleiding van de Covid-19 crisis.

Voor wie is de bonus?

Voor alle burgers, ondernemingen of collectiviteiten die werken plannen aan hun gebouw in het Brussels Hoofdstedelijke Gewest. De bonus richt zich vooral op burgers met een bescheiden inkomen, op collectieve voorzieningen (rusthuizen, scholen, sportcentra, ...) en mede-eigendommen (de zogenaamde 'categorie C'). 

Bij categorie C ligt het inkomen lager dan 35.782,80 euro voor alleenstaanden of 50.782,80 euro voor samenwonenden. Iedereen in een hogere inkomensgroep heeft ook recht op een bonus wanneer zij natuurlijke isolatiematerialen gebruiken of drie verschillende premies aanvragen.

Voor welke premies geldt de bonus?

De Bonus Energiepremie bestaat uit 3 tijdelijke acties:

  • 1. voor energieaudits en -studies: verhoging van de premie met 25% (categorie C)
  • 2. voor isolatie: verhoging van de premie met 25% (categorie C) en extra bonus bij natuurlijke isolatiematerialen (voor alle aanvragers)
  • 3. voor minimaal 3 soorten werken: een bonus van 20% op het totaalbedrag van de premies voor categorie C en 10% voor hogere inkomens (categorie A en B)

Dankzij deze acties kan het terugverdiende bedrag flink oplopen. Ook is het plafond van de investeringen verhoogd van 50% naar 70% (categorie C). 

Wanneer geldt de premie?

De Bonus Energiepremie is van toepassing wanneer de eindfactuur van de werken of audit dateert tussen 1/9/2020 en 1/9/2021.

Meer informatie of hulp nodig?

Meer informatie is te vinden op https://leefmilieu.brussels/energiepremies.

Om te kunnen genieten van gratis advies en hulp bij het invullen van uw formulieren, kan je Homegrade contacteren.

https://Homegrade.brussels

Documenten Leefmilieu Brussel