Vous êtes ici

Cohousen in Côté Kanal

BR1000/07
Brussel
  • Cohousing
  • Goedkoper wonen
  • Nadruk op maatschappelijke meerwaarde
Bâtiment basse énergie (niveau K inférieur à 30) / Cohousing/Habitat groupé / Terminé / Rénovation /

Een onaangepast, industrieel pand werd verbouwd tot een cohousingproject met 17 woningen en verschillende werkruimten (dokterskabinet, kunstenaarsateliers, architectenbureau...). Het gebouw situeert zich in de Brusselse kanaalzone, vandaar de naam côtéKaNaL.  Door samen met een groep dit project op te zetten; slaagden we er in om op een interessante manier, ruimer, origineler en goedkoper te wonen. Cohousen biedt bovendien kansen voor onderlinge bijstand en gezamenlijke initiatieven. Het duurzame karakter van het project manifesteert zich dan ook eerder in het sociale en het maatschappelijke aspect, dan in het gebouw zelf. 

Description du bâtiment
Type de bâtiment: 
Habitat groupé / cohousing / logement kangourou
Bureau / bâtiment administratif